Rüyada “ Çarşı ” Görmek

Çarşı
Rüyada çarşı bir yetişkinin evlenmesi veya çocukların çoğalması, hacca gitmek, zekat vermek, Allah yolunda Cihad etmek, geceleyin ibadet etmek, alış verişte bulunmak yahut rehin ya da veresiye alış veriş lerde uğraşmayı ifade eder.

Rüyada Çarşı Görmek ; Rüyada görülen çarşı ve pazar; mescidi, bir topluluğun kazanarak kar edeceği ve diğer bir topluluğun da elindekini kaybedeceği bir savaşı ifade eder.Bir kimse rüyasında; tanımadığı bir çarşı içerisinde bir eşyasını kaybetmiş veya orada bir fayda görmüş yahut bir malında zarar etmiş olduğunu görse; rüya sahibi uyanıkken Cihad ve savaşta ise, o kimse savaştan kaçarak şehitlik mertebesine ulaşamaz. Eğer bu kimse Hac’da ise, Hac vazifesini tamamlayamaz. Rüyayı gören öğrenci ise, okulunu terk eder. Yahut Allah (C.C.)’m rızasının dışında bir gaye için ilim yapar. Bu hallerden hiçbirisi bulunmayan ise, Cuma namazım terk eder.

Rüyada Kapalı Çarşı Görmek ; Rüyasında; çarşı halkının uykuda, dükkan ve hanların kapalı, örümceklerin dükkanlar veya satılan eşyalar üzerin ­de yuva yapmış olduklarım görürse, o çarşıda alışveriş durmuş demektir.

Rüyada Çarşıda Eşya Çaldırdığını Görmek ; Rüyasında alışveriş yaparken bir şey çaldığını gören kimse, mücahit ise hainlik yapar ve ganimet malından bir şeyler çalar. Eğer ihramda bulunan hacı ise, ihramda olduğu halde avlanır. Rüyayı gören alim ise, münazara yaparken zulüm eder yahut dikkatsizce fetva verir namazında,        riyakarlık yapar, namaz kılarken imamdan önce rüku ve secde eder, yalnız kıldığı namazında rüku ve secdeyi tamam yapmaz.

Rüyada Kumaş Çarşısı Görmek ; Rüyada Kumaş ve elbise satıcılarının çarşısını, çamaşır yıkayıp ütü ütüle yenlerin, örgücüler in çarşısına dönüşmesinin görülmesi ise, bez satan esnafın kar ve ticaretlerinin ve gösterişlilerinden çok olmasını, mallarını çabuk devretmelerini ifade eder.

Rüyada Çarşıdan Çömlek Almak ; Rüyasında bir çarşı veya pazarda; top, çanak, çömlek, bardak, küp ve testi gibi şeyleri görmek; çarşı halkının kazançlarının az ve zayıf olmasını ifade eder. Eğer bir kimse rüyasında; bir çarşıda arslan besleyenleri, kebapçıları görmüş ise; o çarşıda yangın, yağma ve savaş gibi bir sıkıntı ve belanın meydana gelmesini ifade eder.

Rüyada Yıkılmış Çarşı Görmek ; Rüyada yıkılmış çarşı görmek  halkının işsizlik ve tembelliğini ifade eder. Rüyada görülen çarşılar, giyilecek şeyleri, hastalıklardan şifa bulmayı yahut yalan ve günahı, üzüntü ve sıkıntıyı ifade eder.

Rüyada Büyük Çarşı Görmek ; Rüyada görülen geniş bir çarşı ve pazar; ıstırap, keder, eziyet, münakaşa ve kötülüğü tahrik etmek gibi şeyleri ifade eder.

Rüyayı gören; çarşıda sesini yükselterek Cenâb-ı Hakki zikrettiğini görse, iyilikle emredip kötülükten nehyetmesini ifade eder. Bir kimse rüyasında; çarşı ve sokaklarda halk bulunmadığını yahut çarşı halkının ölmüş olduklarım görse, bu alışverişin durmasını veya zulmün meydana gelmesini yahut afet ile malların telef ve helak olmasını yahut piyasanın pahalı olmasını ifade eder.

Rüyada Çarşı Görmek ;  bir başka deyişle; bir yetişkinin evlenmesi veya çocukların çoğalması, hacca gitmek, zekat vermek, Allah yolunda Cihad etmek, geceleyin ibadet etmek, alış verişte bulunmak yahut rehin ya da veresiye alış veriş lerde uğraşmayı ifade eder.

Rüyada Kitapçılar Çarşısı Görmek ; Rüyada Kitapçılar Çarşısı Görmek hidayet ve tövbeyi, kötülük ile mücadeleyi ifade eder.

Rüyada Eczacılar Çarşısı Görmek ; sevinçli haberleri, eş ve evladı ifade eder.

Rüyada Helvacılar Çarşısı Görmek; imam ve İslam’ı ifade eder.

Rüyada Kumaşçılar Çarşısı Görmek; kudret, yücelik, eş, rütbe ve rızkın yenilenmesini ve işini gizli tutmayı ifade eder.

Rüyada Kuyumcular Çarşısı Görmek; ferahlık ve ziynetleri, eş ve evlatları ifade eder.

Rüyada Sarraflar Çarşısı Görmek; İlmi fakirlikten sonraki zenginliği, bazen mahkemeyi ifade eder.

Rüyada Bakırcılar Çarşısı Görmek; kötülük ve sıkıntıları, baş ağrısını, bekar için evlenmeyi, evlat ve eş sebebiyle ferahlık ve sevinci ifade eder.

Rüyada Silahçılar Çarşısı Görmek ; Rüyada Silahçılar Çarşısı savaş ve münakaşayı ve düşmana galip gelmeyi ifade eder.

Rüyada Esir Pazarı Görmek ; kudret ve şöhreti veya garip haberler duymayı hatta esir pazarı veya hayvan pazarım ifade eder.

Rüyada Yüncüler Çarşısı Görmek ; fayda, rızk ve mirastan elde edilecek malı ifade eder.

Rüyada Pamukçular Çarşısı Görmek ; Rüyada pamukçular çarşısı malın artmasını, rızkı ve batıldan hakkın meydana gelmesini ifade eder.

Rüyada Tohumcular Çarşısı Görmek; tarım yoluyla meydana gelecek kazanç ve faydaları ifade eder.

Rüyada Sebzeciler Çarşısını Görmek; çoluk çocuğunun nafakasını kısaltmayı ve geçimin darlığını ya da güç şeyi kolaylaştırmayı ifade eder.

Rüyada Balık Pazarı Görmek; meydana gelecek faydayı, menfaat ve akrabaları ile bir araya gelmeyi yahut deniz seferinden haber vermeyi ifade eder.

Rüyada Kasapçılar Çarşısı Görmek;  Dini rüya tabirlerine göre savaş meydanını ifade eder. Rüyada zeytin, tereyağı ve bal çarşısını görmek; hastalıkların şifa bulması demektir.

Rüyada ekin biçici ve yün kırıcıların çarşısını görmek; üzüntü, keder ve sıkıntıları, halıcılar çarşısını görmek; deniz yolculuğunu ifade eder. Saraçlar çarşısını görmek; kara yolculuğunu ifade eder. Meyveciler çarşısını görmek; ilim ve iyi evladı ifade eder.

Rüyada Meyhaneciler Çarşısı Görmek; ferahlık ve sevinci ifade eder.

Rüyada Aktarcılar Çarşısı Görmek ; İlaç için bitki kötü satılan aktarlar çarşısı görmek malı muhafaza etmeyi ve surları gizli tutmayı ifade eder.

Rüyada Buğday Çarşısı Görmek; ucuzluk ve bolluğu, korkudan emin olmayı ifade eder.

Rüyada Keresteciler Çarşısı Görmek; nifak, bölücülük ve bir araya gelmeyi ifade eder.

Rüyada Demirciler Çarşısı Görmek; kötülük, zahmet, düşmanlık ve sıkıntıyı ya da rızk ve menfaati ifade eder.

Rüyada  İpekçiler Çarşısı Görmek; kudret, mal ve iyi işleri, mumcular çarşısı görmek günahkarlar için tövbeyi, sapıklıkta bulunan kimsenin hidayetini ifade eder.

Rüyada Hasırcılar Çarşısı Görmek; kabızlık hastalığını, Rüyada sandıkçılar çarşısı; hafıza ve anlayışı ifade eder. Aşçılar çarşısı, hastalıktan şifa bulmayı ve ihtiyaçların sona ermesini, şişeciler çarşısı; riya, nifak ve kovuculuk etmeyi, Rüyada yaprakçılar çarşısı; muhakeme edilmeyi ve mazlumun muzaffer olmasını ve zalimden intikam almayı ifade eder.Hakim, vezir ve emirler için olan çarşı ve pazarı görmek, iyi değildir.

Bir isim ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.

Üye olmadan yorumunuzu ekleyebilirsiniz

Yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.