Ebced Hesabı Nedir

Ebced hesabı nedir, geleneksel arap alfabesi ile meydana gelmiş olan matematiksel bir hesaplama türüdür. Bu ilme vakıf ve kalp gözü açık kişilerce belli metotlar ve hesaplamalar ile yapılmıştır. Genel anlamı ile arap alfabesinin ilk dört harfinden türemiş olan ebcet harflere verilen sayısal değerler ile belli bilgilere ulaşma ilmidir. Bu ilme cifir ilmi adı da verilmiş olup, kişinin ismi, doğum tarihi ve belli değerlere göre bakılan bakım türüdür. Ünlü alimlerce de kullanılmış olan bu hesaplama yöntemi tarih düşürmeye, yaşamınızdaki önemli olabilecek olayların hangi zamana tekabül edeceğini bildirir. Uzmanlık ve belli metotlar gerektiren bu yöntem orta doğu ve eski kadim kültürlerince de kullanılmıştır. Arap alfabesine göre harflere 1 ile 1000 arasında değer verilerek bir kullanılmış olup, bir nevi cümle hesabı da diyebiliriz. Ebced hesabı baktır, belli usuller ile isminize tekabül eden sayısal değerlerin yaşamınız da gerçekleşebilecek olumlu ve olumsuz olayların yorumlanmasında kullanılır.

Ebced Hesabı Ne Demek

Ebced hesabı, cifir ilminin kullanılarak ayet ve hadislerden tarih sahnesinde ki önemli olayların gerçekleşecek zamanlarını bulmaktır. Kişiye özel olarak da yapılan bu uygulama, baktırmak isteyen kişinin bilgilerinin belli hesaplamalarla ortaya çıkarılan kaderi ve ilmi bilgileridir. Ebced hesabı bak, arap kültüründe, Osmanlı devri alimlerince ve günümüzde bu ilme vakıf kişilerce bakılan bu hesaplama yöntemi yaşamınızda ki bir çok bilinmeyeni gün ışığına çıkarır.

Ebced Hesabı İle Yıldızname Baktır

Ebced hesabı ile yıldızname baktırmak, salih kişilerce kalp gözünün açık olduğu bir esnada baktıran kişiye ait sayısal şekil ve sembollere yüklenen anlamlar bütünü ve yorumlamalardır. Oldukça Meşakkat gerektiren bir bakım türü olup, bakan kişinin bu işleme başlar iken ağzının dualı olup bitirirken de aynı şekilde olduğu bilinmelidir. Fal ile karıştırılmaması gereken bir yorumlama şekli olup, ünlü islam alimlerince de bir çok kez kullanılmıştır. Değerli okurlarımız yaşamınız ile sizi sıkıntı içinde bırakan konulara çözüm bulmak adına bu alanda uzman olan hocalarımıza ücretsiz yıldızname falı bak sayfamızdaki yorum bölümünden ulaşabilirsiniz.

Ebced Hesabı Yapmak

Ebced hesabı yapmak, normal ebcet ve büyük ebced olarak ikiye ayrılmış olan bu hesaplama yöntemi isminizin ebced cetvelindeki karşılığını bildirir. Kişinin bu bakımı yaptırabilmesi için kendisinin, anne, baba ismi ve gün ay yıl olarak doğum tarihinin bu ilme vakıf kişilerce hesaplanıp, yorumlanması gerekmektedir.