Rüyada “ Cennet ” Görmek

Cennet
Rüyasında cenneti görüp, oraya girmediğin gören kimse, hayır işleriyle müjdelenmiştir. Bu rüyayı, ancak; insaf sahibi ve zalim olmayan kimseler görebilirler.

Rüyasında cenneti görüp, oraya girmediğin gören kimse, hayır işleriyle müjdelenmiştir. Bu rüyayı, ancak; insaf sahibi ve zalim olmayan kimseler görebilirler. Cenneti açıkça gören kimse, arzusuna nail olup, üzüntü ve kederi gider.

Rüyasında cennete girdiğini gören kimse, iki dünyada da emniyet ve sevince erişir. Cennete girdiğini gören kimsenin, eceli ve ölümü yakın olur. Onu cennete sokan kimsenin elinde tövbe ederek günahlardan temizlenmek nasip olur.

Rüyasında cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp, açılmadığını görmek, o kimsenin ana ve babasına asi olduğuna ve ondan razı olmadıklarını ifade eder. İstediği kapıdan cennete girdiğini görmek, o kimsenin ana ve babasının kendisinden razı ve hoşnut olduklarını ifade eder.

Rüyasında cennete girmek isteyip fakat bundan menedildiğini gören kimse, niyet ve kastettiği Hac ve cihat dan yahut üzerinde ısrar ettiği günah ve kusurdan tövbeyi murat ettiği halde, bunlardan menedilir. Cennet kapılarından birisinin, üzerine kapandığını gören kimsenin ana ve babasından birisi vefat eder.

Rüyasında bir kimseye “Sen cennete girersin” denilse mirasa, kendisini cennette gören; ilim ve hidayete nail olur. Tebessüm ederek cennete girdiğini gören; ilim ve hidayete nail olur. Tebessüm ederek cennete girdiğini gören kimse, Allah’ı çok zikreder. Kılıcını kından çıkararak cennete girdiğini gören kimse, iyilikle emreder, kötülükten kaçınır. Nimet, övülme ve sevaba nail olur. Tuba ağacı altında oturduğunu gören her iki dünyada da hayra nail ve cennet bahçelerinde olduğunu gören kimse, ihlas ve kamil imana sahip olur.

Cennet meyvelerinden yediğini gören kimse, yediği meyve kadar ilimle rızıklanır. Cennettin su, şarap ve sütünden içtiğini gören kimse; hikmete, ilme ve zenginliğe nail olur. Cennetin sergilerine yaslandığını görenin rüyası; eşinin iffetli, namuslu ve halinin hoş olduğunu ifade eder. Cennete ne zaman girdiğini bilmeyen, dünyada bulunduğu müddetçe kudret ve nimete nail olur. Rüyasında cennetin meyvelerinden birini yerden alıp, başkasına verdiğini gören kimse; amel etmediği ilmini amel edecek birisine öğretecek demektir.

Cennetin hazinedarın görmek; sevinç ve nimeti, yaşadığı müddetçe temiz yaşayışı ve belalardan emin olmayı ifade eder. Meleklerin yanma girip, kendisine cennette selam verdiklerini gören kimse, onu cennete götürecek bir iş yapmış olduğunu güzel bir ölümle ifade eder.

Rüyasında cennetin sularından içtiğini gören; hikmete, ilme ve nimete güzel itikada ve Hz Peygamber’in emirlerine uymaya muvaffak olur. Rüyayı gören kafir ise Müslüman olur, asi ise günahından tövbe ve istiğfar eder. Yahut bu haram kazançtan helal kazanca geçmeyi ifade eder. Rüyada cennete girmek; Allahü Teâlâ ile hüsn-i muameleye ve iyi mükafata bazen de veraseti ifade eder.

Rüyada cennete girmek; güçlüklerden, üzüntü ve kederden kurtuluşu ifade eder. Hasta bir kimse cennete girdiğini görürse, iyileşir. Rüyada cennete girmek; helal malı, ailesi için iyilik etmeyi ve Allah’tan korkmayı, bağ ve bahçeye sahip olmayı faydalı ve menfaat sağlayan şeylerin eline geçmesini ve rızkı da ifade eder.

Cennet meyvelerinden yemek, güzel işlerin neticesini iyi eşi ve hayırlı evladı ifade eder.

Rüyada görülen cennet, düşmandan korunulup kalkanı ifade eder. Rüyada cennetin nehirlerinden içtiğini, meyvelerinden yediğini ve ağaçların gölgesinde gölgelendiğini yahut cennetin hurilerinden bir şey görmek; ilim, hidayet, rızk, mülk, nesil ve uzun ömre nâil olmaya yahut şehit olarak ölmeyi ifade eder.

Eşiyle birlikte cennete girdiğini görmek; dünyada eşle iyi geçinmeyi ifade eder.

Rüyada cennet ağaçlarına sahip olmak yahut o ağaçlardan bir şey yapmak, iyi evlat ve eşe sahip olmaktır. İdarecilerin rüyada huri görmeleri, onların işlerine yahut meskenlerine, geçimlerinin bolluğuna ve dünyada çeşit çeşit zevklere nail olacaklarım ifade eder.

Rüyada cennetten kovulmak; Adem (A.S.)in hikayesinden dolayı fakirliğe düşmeyi ifade eder. Rüyasında cennette tavaf ettiğini görmek; o kimsenin rızkının genişliğini şanının yüceliğine, korku ve tehlikelerden emin olmasını ifade eder. Korku halinde olan kimsenin Cennet’e girdiğini görmesi; korkudan emin olmasını, üzüntü ve kederde ise; üzüntü ve kederinden kurtulmasını, eğer bekar ise evlenmesini ifade eder.

CENNETİN HAZNEDARI – Rüyada cennetin hazne da­rını görmek; devamlı sevinci ifade eder. Yine bu hazne darı görmek, hükümdarın hazne darına ve hayırlı haber ile gönderdiği adamına vaadin yerine getirilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, duanın kabul olmasına, hükümdarın kendisine kızdığı kimsenin de tekrar onun rızasına nail olmasına işarettir. Rüyada; cennetin hazne darı, kendisine cennet meyvelerinden bir şey vermiş veyahut cennet elbiselerinden bir elbise giydirmiş ve güler yüzlülük göstererek kendi tarafına yönelmişse; bunların hepsi veya bunların benzerleri Allahu Teâlâ Hazretleri’nin o kimseden razı olmasına, gizli ve açık olarak onun üzerine nimetlerini göndermesini ifade eder.

Rüyada cennetin haznedarını görmek; nimeti, temiz ya­şayışı ve Allah’ın rızasını ifade eder. Bir kimse rüyasında cennette olduğunu, meleklerin kendisine selam vererek, cennetin her bir kapısından girdiklerini görse, Allahü Teâlâ Hazretleri, o kimseyi affeder ve onu uzun hayırla hayırları dır. Bir kimse rüyasında cennetin hazne darını görse, üzüntü ve kederi gider, ferahlığa kavuşur ve geçimi güzel olur.

Bir isim ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.

Üye olmadan yorumunuzu ekleyebilirsiniz

Yapılan yorumlar

  1. biri dedi ki:

    Simsiyah bir adam vardı. Elinde silah tutuyordu. Bana 1 el ateş etti. Ateş etmeden önce içimden bir şey geçirdim. “Öleceğim, canım çok acıyacak.” adam ateş etti. Kurşunun vicuduma girdiğini hissettim. Köprücük kemiğim ile boynum arasına. yanıyordu, acıyordu. bir anda etraf beyazlaştı, ardından siyahlaştı. gözlerimi açtığımda bembeyaz bir elbisenin içindeydim, kurşun izi yoktu. kendimi aşırı hafif hissediyordum. etraf beyaz fon ışıkla aydınlatılmış gibiydi. yakınlarıma “ben öldüm” diyordum. onlar ise “tamam, tamam” diyorlardı. umursamıyorlardı.

    Bu ne demek?

    1. admin dedi ki:

      Merhaba rüyada vurulduğunu görmek, uzun ömre, sağlıklı giden hayata, şifa bulmaya, dostlarınızla sıkı bağ kurmaya, elinize geçen fırsatları değerlendirerek kısa zaman da yükselmeye yorumlanır. Rüyasında tabancayla vurulduğunu gören kimse rüyanın tersine ömrünü uzatır, tüm güzelliklere kavuşur, maddi ve manevi anlamda her türlü bolluğa ve rahata kavuşur. Rüyada öldüğünü görmek, dinde eksiklik ve bozukluktur. Rüyasında öldüğünü gören bazı kimseler arasında; tabuta konulup omuzlarda kabristana götürülüp henüz defnedilmemiş ise; bu, rüya sahibinin yücelmesini ve büyük bir mevkiye gelmesini ifade eder.