Rüyada “ Deve ” Görmek

Deve
Yaşamın güçlükleriyle yüzleşmeyi ve bu güçlüklerin üstesinden gelme becerisini gösterir. Genellikle rüyada deve görülen zamanlar yaşamın durağan, renksiz ve yorucu geçtiği dönemlere denk gelir

Yaşamın güçlükleriyle yüzleşmeyi ve bu güçlüklerin üstesinden gelme becerisini gösterir. Genellikle rüyada deve görülen zamanlar yaşamın durağan, renksiz ve yorucu geçtiği dönemlere denk gelir.

Rüyada görülen erkek deve, üzüntüdür. Bir kimse rüyasında; bir deveye bindiğini ve devenin de kendisine itaat ettiğini görse, birisi tarafından ihtiyacı görülür. Rüyasında; bindiği devesi Arap devesi olan Hacca gider. Rüyasında; yolda giderken deveden inen hasta olur veya yolculuğu çabuk gerçekleşir. Hastalıktan kurtulur, gayesine erişir. Devenin kendisine saldırdığını gören kimse üzülür veya hastalanır ya da cahil birinin düşmanlığına uğrar.

Bir erkek deve, bir kimseye rüyasında zahmet vermişse, o kimse zahmet kadar düşman tarafından üzüntü ve kedere girer. Erkek devenin yularından tutup bilinen bir yola sevk ettiğini gören kimse sapık bir adama doğru yolu gösterir. Rüyada; erkek deveyi yuları ile yürütmek her işte kendisine bağlı bir adamın işlerine sahip olmasını ifade eder.

Rüyasında; erkek deve başı yediğini gören kimse, büyük bir adamın dedikodusunu yapar. Rüyasında deveye bindiğini gören, yolculuğa çıkar ve hastalığa yakalanır.

Rüyada; bir şehirde çok dişi deve olduğunu görmek, o şehirde ölüm ve savaşlar olacağını ifade eder. Rüyasında; dişi develere sahip olduğunu gören, saltanat ve kudrete malik olur ve eli altında bulunan bir takım kimselerle birlikte düşmana galip gelir. Rüyasında; bir devenin arkasından kovaladığını gören kimse fakir olur. Rüyada iki devenin çekiştiğini görmek, iki devlet arasında o yerde çıkacak savaş ı ifade eder.

Rüyada görülen dişi deve, geminin suratlı gitmesini ifade eder. Yolculukta bulunan kimse için dişi deve, rüya görenin yolculuğunun kolay ve çabuk geçmesini veya bunun aksini ifade eder.

Rüyasında; devenin yününü aldığını gören kimsenin eline devamlı olmayan bir mal geçer ve onu biriktirir.

Rüyasında; deveyi kendi bostan ve duvarında gören kimse için; hayır, bereket ve sevinci ifade eder.

Bir erkek deve ile savaştığını gören, devenin bir yerini ısırdığını görenin, düşmanı tarafından bir meşakkate düşürülmesini ve onunla düşmanı arasında bir savaş meydana çıkmasını ve yenilmesini ifade eder.

Rüyasında bir erkek deveyi boğazlayıp, kurban ettiğini gören kimse, rahata kavuşur ve düşmanını yok eder. Rüyada; erkek devenin etini yemek hastalığı ifade eder.

Rüyasında bir dişi deveye sahip olduğunu gören kimsenin sonunun güzel olacağını, din ve dünyaca selamete çıkılacağını ifade eder. Rüyada birçok erkek deveye sahip olmak, çirkin işleri ifade eder.

Rüyada görülen erkek deve, mesken ve gemiyi, bazen ölümü, dul eşi, kini, intikam almayı veya çok sabırlı birisini ifade eder.

Kocası olmayan bir kadın rüyasında deveye bindiğini görürse evlenir. Kadının kocası kaybolmuşsa, tekrar ona döner. Bir kimse rüyasında; deveyi boğazına veya kaplardan birine girdiğini görse, kendisine veya o kabın ifade ettiği ev halkından birisine hücum ve müdahale eder.

Rüyasında; evinde boğazlanmış bir deve gören kimse, hasta ise; bu, onun veya hizmetçisinin ölümünü ifade eder. Eğer boğazlanmış devenin eti, ayrılmış yahut parça parça dağılmışsa, deve ölenin mirası olur. Eğer deve o evde eti yenmek için boğazlanmış sa, evde de hasta yoksa o kimsenin bir mahzen açacağına yahut fazilet ve meziyete nail olması için kendisinde adaletin ortaya çıkacağını ifade eder.

Bir kimse rüyasında devenin kendisini boğazladığını veya bir yerini kırdığını yahut yediğini görse; rüya sahibinin o miktarda çekeceği elem ve ıstırabı ifade eder.

Rüyada; erkek devenin evleri dolaşarak et veya meçhul bir şeyler yediğini görmek; insanlara gelecek veba hastalığı demektir. Eğer rüyada; deve, insanlar tarafından kovulup sürülüyorsa, zararlı ve kahredici bir hükümdarı veya bir sel veya bir düşmanı ifade eder.

Rüyasında; erkek bir deveyi dar yere sokmaya çalışan ve deveyi oraya sokamadığını gören kimse, bid’at bir iş yapıyor demektir.

Rüyasında dişi bir deve veya başka bir şeyin kendi ayağını çiğnediğini gören kimse için; güçlük, korku ve alçaklık vardır. O kimse eğer işçi ve zekât toplayan bir memur ise; bu onun bir şeyi zimmetine geçirmesi demektir. Rüyasında; dişi devenin derisinden bir şeye sahip olduğunu gören kimsenin eline mal geçer.

Rüyada Deveci Görmek

Rüyada görülen deveci, işleri idare eden valiyi, orduyu idare eden komutanı, ifade eder. Deveciyi görmek, yolculuğu ve hastanın ölmemesini, gemide kaptanı ifade eder.

Deve Dikeni;  Deve dikeni, üzüntü ve tasalardan kurtulmayı, borcunu ödemeyi, günahkarın tövbesini ve kafirin Müslüman olmasını ifade eder.

Deve Damı; Rüyada deve damı görmek, tekke ve mescit gibi ileri gelenlerin toplandığı, otel gibi yolcuların konakladıkları yerleri ifade eder.

Deve Pisliği;  Rüyasında hayvan pisliği sürüldüğünü veya ona sahip olduğunu görenin eline mal geçer.

Deve Kuşu; Rüyada görülen deve kuşu Bedevi bir Arap kadını ya da nimet demektir. Deve kuşunun erkeği,

Bedevi bir Arap erkeğidir. Rüyada deve kuşuna bindiğini gören kimse, posta arabasına biner.

Rüyasında; evinde bir deve kuşunun gören; kimsenin ömrü, uzun olur. Hükümdarın, rüyada bir deve kuşuna sahip olduğunu görmesi, onun cariyeleri korumak için hadım bir hizmetçi alması demektir. Rüyasında deve kuşuna bindiğini gören kimse, haram mal elde eder. Yahut çöl olan bir yere yolculuk yapar.

Rüyasında bir deve kuşunu yüklendiğini gören bir hata işler. Deve kuşu yumurtasına rastlandığını gören kimse, bir kadına rastlar. Deve kuşunun kanatlarına malik olduğunu gören kimse, bir adamdan mal elde eder.

Deve kuşunu boğazladığını gören; bir cariyeye tecavüz ederek o kişinin ahını alır ve iki cihanda iki yakası bir araya gelemez.

Deve Yavrusu; Rüyada deve yavrusu görmek, şerefli ve muhterem bir çocuğu ifade eder. Yanında deve yavrusu olduğunu gören kimsenin, erkek bir çocuğu olur. Rüyada hayvan yavrularına dokunmak, üzüntü, meşguliyet ve kederi ifade eder.

Deveye Palan Vurmak; Rüyasında deveye iyi palan vurmakta ünlü bir kimseyi görmek, geçici nikaha izin vermeyi yahut rehberlik etmeyi ifade eder.

Deve Yükü; Bir kimsenin rüyada kendisine verildiğini gördüğü bir deve yükü hurma veya meyve, o hurma veya meyvenin ağacına veya onların yüklendikleri hayvanları büyük ve küçük çıbanlardan birikecek kanı ifade eder.

Deve Yünü; Rüyada deve yünü görmek; fayda, rızk, elbise, miras veya miras olmayan mala veya gasp edilmiş malları ifade eder. Bu kimse, büyük bir mala kavuşur.

Bir isim ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.

Üye olmadan yorumunuzu ekleyebilirsiniz

Yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.