Rüyada “ Diş ” Görmek

Diş
Rüyada Diş Görmek ; Rüyada dişine bir zarar geldikten sonra onu çıkaran kimsenin, akrabası veya yabancı bir şahıs ölür veya ondan ayrılır.

Rüyada Diş Görmek ; Rüyada dişine bir zarar geldikten sonra onu çıkaran kimsenin, akrabası veya yabancı bir şahıs ölür veya ondan ayrılır. Rüya görenin bazı dişleri yıpranıp veya çürüyüp belirsiz hale gelse, bir daha ondan istifade edilemeyecek şekilde bir bela isabet eder.

Rüyada Görülen Diş ; Kendimizi savunmanın olduğu kadar, bazen saldırganlık duygularımızın da simgesidir.ezelde takdir ömrü ifade eder. Dişlerin hepsi, aileyi, kabileyi, kız ve erkek evladı ifade eder. Bazen de dişler; malı, binilecek ayvam, hayvanlara, icara verilen emlak ve tarlayı, hububatı, ölüm ve hayata, ayrılığı ve birleşmeyi ifade eder:

Bir kimsenin rüyasında; dişlerinden birisinin oynaması hastalıktır.

Rüyada Dişinin Çıkması ve Onu Bir Yere Gömmek ;  dişin İslami rüya tabirinde temsil ettiği akrabasının benzeri olan birisinden dişin kıymet ince eline mal geçer. Eğer bu kişi çıkan dişi gömerse; akrabası ölür.

Rüyasında; ön dişlerinin fazla uzun, güzel ve beyaz olduğunu gören kimsenin; baba ve amcası mal, dünya ve şöhretle çok güçlenirler.

Rüyada Bütün Dişlerinin Oynadığını Görmek ; aile halkı arasında münakaşa çıkar. Rüyasında; kalbinde diş bittiğini gören kimse ölür. Dişlerini çıkardığım gören şahıs, zorla malım sarf eder veya ödemesi gereken bir şeyi öder veya akrabasını ziyaret etmez.

Rüyada Dişlerinin Sararmış ve Siyahlaşmış Görmek ; Rüyayı gören kişi için bu, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı meydana gelecek bir ayıptır ki, bundan dolayı o şahsın utancından yüzü kızarır.

Rüyada Dişlerinin Pis Olduğunu ve Kötü Koktuğunu Görmek ; Rüyayı gören kişinin ailesi, kötü isimle anılır. Rüyasında; dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin aile durumu zayıflar.

Rüyada Birinin Sizi Dişleriyle Yediğini Görmek ; Dini rüya tabirlerine göre o şahsın halka san’at öğretmeye fırsata varken, öğretmediğini ifade eder. Rüyada; dişlerin oynaması akrabasının hastalığını ifade eder.

Rüyada Dişlerinin Kırıldığını Görmek ; akraba ve dostlarından birisi ölür. Aynca, hastalığı ve bu hastalıktan kurtulamayıp ölmeyi, ifade eder. Ağzın sağ tarafında bulunan dişler, erkeklere; solda bulunanlar da bütün insanlar hakkında kadınlan ifade eder. Sağ taraftaki dişler, erkek ve kadınların yaşlılarına, sol taraftakiler de gençlerini ifade eder. Önde bulunan sivri ve yanlarındaki dişler; çocukları, ön azı dişler; hizmetçileri, arka azı dişler ise; halkın yaşlılarını ifade eder.

Bir insan rüyasında dişlerinden bazılarının düştüğünü görürse, o dişin ifade ettiği kimsenin helak olacağım ifade eder.

Rüyada görülen dişler kişinin Bedeni olduğu için insanın tedbirli olmasını ve gizli işleri ifade eder. Ön azı dişler; halkın ekserisi için açık olmayan şeyleri ifade eder. Köpek dişleri; ekseri halk için açık olmayan şeyleri, ön dişler; açık ve sözle yapılan işleri ifade eder. Rüyasında; dişlerinin kırıldığını ve parçalandığını gören kimse, borcunu taksitle öder.

Rüyada Dişlerinin Uzadığını ve büyüdüğünü Görmek ; evinde münakaşa meydana gelir. Rüyasında; dişlerinin siyahlanmış ve çürümüş olarak düştüğünü gören kimse, bütün sıkıntılarından kurtulur. Ancak, şerefini de kaybedebilir.

Rüyada Dişlerinin Altından Olduğunu Görmek ; Rüya sahibinin dini rüya tabirlerine göre hatipler için makbil, halk için evlerinde meydana gelecek yangına veya sarılık hastalığına yakalanmayı ifade eder.

Rüyada Ön Dişlerinizin Düştüğüne ve Yerine Yenilerinin Çıktığını Görmek ; rüya sahibinin işlerinde aldığı bütün tedbirlerinin bozulmasını ifade eder. Rüyasında; dişlerini diliyle çıkarıp attığını görenin, hakkında söylenecek bir sözden dolayı, aile işleri bozulur. Rüyasında; köpek dişinin yarıldığını gören şahsın oğlu ölür.

Rüyada Görülen Dişler ; rüyayı gören kişinin gerek uzak veya yakın akrabalarını ifade eder. Göz dişleri, kavim ve kabilesinde bulunan erkekler, hizasında bulunanlar da kadınlardır.

Rüyada Dişlerinin Koparıldığını ve Çekildiğini Görmek ; o kimsenin malının üzerine ödenmesi gereken bir tazminattan dolayı, sarf edilmesini, akraba ve yakınlarından bazılarının mahvolmasını ifade eder. Rüyada çekip kopardığı dişin yerinde bir veya iki ya da daha fazla kurt bulunduğunu görmek, o kişinin geriye bırakacağı evlatlarım ifade eder. Rüyada dişlerinin hepsinin veya bazılarının pis koktuğunu gören kimse hakkında, kötü bir söz söylenecek ve o kimse çirkin bir adla anılacak demektir. Bu rüya, rüya sahibi ile akrabaları arasında münakaşa çıkacağını veya ailesi arasında çıkacak bir münakaşayı da ifade edebilir.

Rüyada Dişlerinin Uzadığını Görmek ; ailesi ile münakaşa eder. Artık onlarla iyi geçinemez. Rüyasında; dişlerinin düştüğünü gören kimsenin nesli kesilir ve fakirleşir geçimi güçleşir, aile halkından ayrı bir yerde yaşayabilir veya ömrü uzun olur yahut dişlerinin diyeti kadar maldan istifade eder. Rüyasında dişlerini kökünden çekip kopardığını ve onları yere gömdüğünü gören kimsenin, aile halkının hepsi ondan önce ölürler ve o onları gömer.

Rüyada Dil ile Dişlerinin Koparıldığını Görmek; söylenen bir sözden dolayı aile halkının işlerinin bozulmasını, gizli işlerin meydana çıkmasını ifade eder.

Rüyada Dişlerinde Gedik Olduğunu Görmek ; Rüyayı gören kişi borcunu azar azar öder. Bir kimsenin rüyasında dişlerinin kamaştığını görmesi; ihtiyaç zamanında aile halkının ona yardım etmeyeceklerini ve onu rezil olarak terk edeceklerini ifade eder. Dişlerinin yerlerinden ayrılarak üst dişlerin alta alt dişlerinin de üst tarafa geçtiğini gören kimsenin ailesinde; ev halkından olan kadınlar erkeklere galip gelirler.

Rüyada Dişlerinin Aralıklı Olduğunu Görmek ; aile halkı dağılır, aralarında fesat çıkar veya malı noksanlaşır.

Rüyada Dişlerin Arasında Et Çıkardığını Görmek ; Rüyayı gören kişi  bir kavmi kötüler ve diliyle onlara eziyet verir.

Rüyada Görülen Dişler İslami Rüya Tabirine Göre; kabileyi ve askerin safını ifade eder ki, sağ taraftaki dişler, safın sağ kolunda bulunan askerleri; sol taraftakiler de, safın sol tarafında bulunan askerleri, ön dişler ise, safın ortasında bulunanları ifade eder.

Not ; Hapiste bir yakını bulunan bir şahıs, rüyasında dişlerinin dilini kestiğini görürse; bu onun aile durumunun zayıf olduğunu ifade eder.

Rüyada Dişlerinin Sarılığını Giderdiğini Görmek ; dişlerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defnetmek için mal sarf etmeyi ifade eder. Köpek dişinin fazlalığı, sahibinin çok akıllı olduğunu ifade eder.

Rüyada dişlerinde siyahlık yahut noksanlık veya kırık bulunduğunu görmek, o kimsenin yakınında meydana gelecek üzüntü ve kederi ifade eder. Bir kimse rüyasında; dişlerinin çürüyüp belirsiz hale geldiğini görürse; bu rüya sahibinin akrabalarının bazısına isabet edecek belayı ifade eder.

Rüyada Görülen Azı Dişler ; o kavmin büyükleri veya hayırlıları dır. Azı dişler insanın hizmetçi ve uşaklarıdır. Öndeki dişler, insanın görünürdeki malı veya çocuğu gibi akranlarına böbürlenerek gösterdiği şeyleri ifade eder.

Rüyada Dişlerin Kökünden Çekip Çıkartıldığını Görmek ; rüya sahibinin aile halkından bazısının veya akranlarına karşı iftihar ettiği şeylerin kaybolmasını ifade eder. Rüyada diş çıkarmak, kaybolan bir şeyin gelmesini veya rüya sahibinin sevdiği bir adamın ölümünü ifade eder.

Rüyasında; dişlerini kalabalık içerisinde kendi eliyle çıkardığını gören kimse, malım kötü bir şekilde tasarruf eder ve ailesiyle meşru olmayan bir şekilde yaşar yahut ondan pişman olacağı kötü bir iş işler ya da meşru olmayan bir şekilde borç aldığı malından kendisine kazanç isabet eder. Bunun vebali ise, kendisine ait olur. Rüyada; başka birisi bir kimsenin dişlerini çıkarırsa; bu onun, güzellik ve süs için yahut herhalde kendisine lüzumlu olan bir şey için, bir rehin vermesini yahut da bir şeyi almaya ihtiyacı bulunduğunu ifade eder.

Rüyada Çıkarılan Dişin Yenilenmesini Görmek ; o kişinin mükafata ve zarardan sonra kazanca nail olmasını ifade eder.

Rüyada Dişlerinin Yerinde Altın veya Gümüşten Dişler Çıktığını Görmek ; Rüyayı gören kişi mal sahibi olur veya afet ve belaya erişir yahut kendisine arız olacak hastalıktan dolayı dişlerinden birisi bağlanır.

Bir isim ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.

Üye olmadan yorumunuzu ekleyebilirsiniz

Yapılan yorumlar

 1. Elif can ünaldı dedi ki:

  Rüyamı yorumladığınız için çok teşekkür ederim

 2. Osman özkenar dedi ki:

  Merhaba kolay gelsin rüyada altın diş gördüm ağzımda yeni yapılmış parĺıyordu annem ağzımdan çıkarmamı söylüyordu

  1. admin dedi ki:

   Rüyanız hayır olsun inşallah görmüş olduğunuz rüyada altın dişinizin olması aile eşrafında zengin birinin vefatı olacağına yorumlanırdı ama rüyanızda annenizin isteğine rağmen dişinizi çıkarmamanız rüyanızın bozulduğuna yani bu kişinin ömrünü uzattığınıza yorumlanır.

 3. gülistan dedi ki:

  rüyamda ön üst dişimin yanındaki dişin yanındaki diş çıkıyor yerine yenisi geliyordu. ne demek acaba? teşekkürler şimdiden..

  1. admin dedi ki:

   Rüyanız hayır olsun inşallah; Rüyada dişlerinizin çıkması ve yerine yeni diş gelmesi yeni bir doğuma yorumlanır; ya evladınız olacağına yada erkek kardeşiniz olacağına yorumlanır.

   1. gülistan dedi ki:

    teşekkür ederim 🙂

 4. Selçuklu kılıç dedi ki:

  Hayırlı akşamlar hocam kolay gelsin rüyamda dişlerimin bembeyaz olduğunu görüyorum aynadan baktığım da resmen parlıyordu daha sonra elimi sürmeye başladım elimi sürdüğüm de tek tek dökülmeden başladı rüyam ne anlamıyla içeriyor yorumlarını için teşekkürler

  1. admin dedi ki:

   Rüyanız hayır olsun Selçuk bey rüyada parlak diş görmek,çokça mal varlığı ve kazanca tabir edilir. Rüya sahibine yakın zaman da büyük ikramiye konacağına, kısmetinin açılacağına bolluk bereket içinde huzurlu mutlu günler geçireceğine işaret eder. Rüyada dişlerinizin döküldüğünü görmeniz ise ın zaman da alacağınız haberlerin sizi üzeceğine, davranışlarınızda dikkatli olmanız gerektiğine, dişlerinizi eliniz de toplamak ayrılıkların son bulacağına, kırgınlıkların af olacağına işarettir Aynı zaman da rüyada dişlerin dökülmesi hane içerisinde nüfusun artacağına, yakın zaman doğacak olan bir evladın müjdecisi olabilir.

 5. Asya Soydan dedi ki:

  Hocam kolay gelsin sitenizi hayranlıkla takip ediyorum gerçekten diğer sitelerden çok daha yararlı bilgiler içeriyor. Sizden isteğim ‘olacak rüyamda dişlerimin altın kaplama olduğunu gördüm ağzımda parlıyor lardi

  1. admin dedi ki:

   Yorumlarınız için teşekkürler Asya hanım rüyada diş görmek ya da dişlerinizin kaplama olduğunu görmek, bu rüyayı gören kişi mal sahibi olur veya afet ve belaya erişir yahut kendisine arız olacak hastalıktan dolayı dişlerinden birisi bağlanır.

 6. gaffari karabak dedi ki:

  hayirli gunler hocam ruyamda bebegimin dış cikardigini gordum disleri pirinc tanesi gibi parliyor du anlami ne olabilir sizce Allah kolaylik versin

  1. admin dedi ki:

   Hayırlı günler rüyada diş çıkarmak, dişin İslami rüya tabirinde temsil ettiği akrabasının benzeri olan birisinden dişin kıymet ince eline mal geçer. Eğer bu kişi çıkan dişi gömerse; akrabası ölür. Rüyada diş çıkması aynı zaman da rızknızın artarak sıkıntılardan kurtulmaya, aile içi sevinçli haber almaya delalet eder.

 7. Alper tunga dedi ki:

  Öncelikle hayırlı Cumalar hocam Allah razı olsun bizlere ruyamiz hakkında bir çok eksik kaldığımız konular da yardımcı oldunuz hocam rüyamda sallanan dişimin düştüğünün gördüm dişimi atmak için yerden aldığım da Annem oğlum atma o senin rızkın dedi neyi ifade ettigini anlayamadım

  1. admin dedi ki:

   Yorumlarınız için teşekkürler Alper bey Rüyada dişine bir zarar geldikten sonra onu çıkaran kimsenin, akrabası veya yabancı bir şahıs ölür veya ondan ayrılır. Rüya görenin bazı dişleri yıpranıp veya çürüyüp belirsiz hale gelse, bir daha ondan istifade edilemeyecek şekilde bir bela isabet eder. Rüyada dişlerin düştüğünü görmek, rüya sahibinin işlerinde aldığı bütün tedbirlerinin bozulmasını ifade eder.

 8. ihsan dedi ki:

  iyi günler ben 55 yaşındayım fakat benim ağzımda hiç diş yok boş ağız damak kullanmakdayım………..rüyamda eski dişlerimi gördüm ağzımda sağ azı en arka dişiminde içi oyuk çürük olduğunu elimle asılarak kendiliğinden elime geldi

  şu an için acaba dişlerimin yeniden tekraren gelebilme ihtimali varmıdır ………………..

  1. Yorumcu dedi ki:

   Merhaba İhsan Bey Rüyanızın Yorumu
   Rüyada Diş Görmek ; Rüyada dişine bir zarar geldikten sonra onu çıkaran kimsenin, akrabası veya yabancı bir şahıs ölür veya ondan ayrılır. Rüya görenin bazı dişleri yıpranıp veya çürüyüp belirsiz hale gelse, kişinin bazı sıkıntı ve sorunlar yaşayacağına fakat sabır ve sebat eder ise bu zor zamanların üstesinden gelmesine işaret eder. Görmüş olduğunuz rüyada olmayan dişlerin çürüyüp düşmesi üzücü olaylar yaşayacağınıza ama kısa zaman içersinde huzur yaşayacağınız yeni gelişmeler ile bu olayları unutacağınıza rivayet edilmiştir.
   Allah Yar Ve Yardımcınız Olsun…