Rüyada “ Düğün ” Görmek

Düğün
Rüyada görülen düğün üzüntü ve kederinin gitmesini bir rütbe ve makamı, üzüntü, keder, el veya dille incitmeyi ifade eder.

Bir kimse rüyasında bir düğün yemeğinde bulunsa veya bizzat kendisi bir düğün yemeği verse, üzüntü ve kederinin gitmesini bir rütbe ve makamı, üzüntü, keder, el veya dille incitmeyi ifade eder.

Rüyada Düğün Görmek ; Evlilik kurumuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yansıttığı gibi, kişiliğinizde akıl ve duygular arasında yaşanan çelişkinin uyumlu biçimde çözüldüğünü de ifade ediyor olabilir. Bekar birisi evlendiğini görüyorsa, evlilikle ilgili merak ettiği ayrıntıları öğrenme isteği duyduğunu ve belki de kendini evlilik fikrine hazırlamaya çalıştığını gösterir.

Rüyada görülen düğün birlik ve beraberlik yani topluluk olduğu için yakın çevrenizden destek göreceğinizi yada bu topluluğa önder olduğunuz için halk arasında makam ve mevkiye ulaşacağınıza işaret eder.

 

Rüyada Evlenmek ; bir yardımı, bazen de esareti, borcu, üzüntüyü, kederi, tazminat vermeyi yahut yüksek bir mevkiye geçmek için çalışmayı ifade eder.

Rüyada Şahitler Huzurun da Evlenmek; iyi bir iş yapmak hususunda verilen sözdür. Eğer rüyada görülen nikah; adetlere uygun olarak çarşıda yapılmışsa makam veya şöhrete erişmeyi irade eder. Bir başka yorumla, rüyada evlenmek sanattır. Rüyasında bir kadınla evlendiğini ve o kadının öldüğünü gören kimse, zahmet üzüntü ve kedere düşerek, bir sanatla meşgul olur.

Rüyasında; tanıdığı bir hanımla evlenen kimse, onunla birlikte geçimini sağlayacağı bir yerde çalışır. Rüyasında; tanımadığı bir kadınla evlenen ve kadını görmeden ecelinin yaklaştığını anlayan kimse; bir evden diğer bir eve taşınır ya da amirliğe layıksa amir, valiliğe layık ise vali olur. Ya da kendi durumuna uygun bir makama erişir.

Rüyada Dört Eş Aldığını Görmek ; Peygamberimizin kabrini ziyaret eder. Rüyasında Yahudi bir kadınla evlendiğini gören kimse; bir sanat için çalışır ve günah işlemeye cür’et eder. Rüyasında; Hristiyan bir kadınla evlendiğini gören kimse; fitneyi gerektiren bir sanatta çalışır. Eğer rüyasında evlendiği kadın, ateşe tapıyorsa, o kadın, din ile ilgili olmayan bir sanatı ifade eder.

Rüyada Günahkar Biri ile Evlenmek ; zina yapar. Rüyada kendisine musallat olan ve kalp kıran bir kadınla evlendiğini gören kimse; ağır bir yük altına girer. Rüyasında; dişi bir köpekle evlendiğini gören kimse, çirkin bir iş yapar. Rüyada düğün yapılarak hükümdarın kızı ile evlendiğini gören kimse, içki veya içki gibi diğer sarhoş edici şeyleri içer.

Rüyada Bir Kadınla Evlendiğini Görmek ; ayrıca o kadını evine götürdüğünü görürse; kadının kocasından mal elde eder. Rüyasında; bir kadınla evlendiğini ve kadının evine gittiğini gören kadının önceki kocası, onunla rüyada evlenen adamdan mal ve hayra erişir. Bir kimse, rüyasında; eşinin bir hamamcıya evlendiğini görürse; o kadın devamlı bir sıtma hastalığına yakalanır. Rüyasında; hükümdarın eşi ile evlendiğini gören kimse, ehil ise hükümdar olur. Ehil değil ise vali olur.

Hamile Kadın Evlendiğini Görmesi ; bir çocuk doğurur. Rüyasında; gelin gibi halka gösterildiğini gören kadın çocuk doğurur. Erkek çocuğu olan kadın, rüyasında; evlendiğini görmüşse, çocuğunu evlendirir. Kocası olmayan veya evli bir kadın rüyasında evlendiğini görürse hayır yapar.

Rüyada Ölmüş Biri ile Evlenmek ; o kadın fakirleşir ve etrafındakiler dağılır. Bir kadın rüyasında ölü olan bir şahsın evine girer ve o kadın ölünün hayatta iken tanıdığı bir kadınsa; yine böyle yorumlanır. Eğer, ölü şahıs o kadını tanımıyorsa, bu kadının öleceğini ifade eder.

Rüyasında; ölü olan bir kadınla evlendiğini ve onun yanına girdiğini gören kimse, kaçırdığı ve ümidini kesmiş olduğu bir işine kavuşur ve kadının güzelliği nispetinde işinde başarılı olur. Eğer bu kimse, o kadının yanma girmemişse, işindeki başarı nispeti düşer.

Rüyasında; bir kadınla evlendiğini ve kendisinin de bir veya birkaç eşi olduğunu gören kimse; evlendiği kadını tanıyorsa; o kadının güzellik ve endamı nispetinde hayır ve servete erişir. Rüyasında evlendiği kadını tanımayan kimse­nin durumu, yakınındaki birisinin öleceğini ifade eder.

Rüyada kendisine haram olan bir kadınla evlendiğini gören kimse, ailesine baş olur.

Rüyada görülen eş; ortak, düşman, zalim hükümdar demektir.

Bir isim ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.

Üye olmadan yorumunuzu ekleyebilirsiniz

Yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.