Rüyada “ Eşek ” Görmek

Eşek
Rüyada katır ve eşeklere sahip olmak yahut binmek; mal veya evlat sahibi olmayı ifade eder. Dişi eşek; geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına işarettir.

Rüyada Eşek Görmek; köle, çocuk, hanım, yolculuk veya ilme işarettir.

Rüyada Görülen Eşek ; amelsiz, alimi, yatak, kilim vs. gibi insanın ayağını bastığı şeyleri de ifade eder. Rüyada katır ve eşeklere sahip olmak yahut binmek; mal veya evlat sahibi olmayı ifade eder. Dişi eşek; geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına işarettir.

Rüyada Eşek Sesi Duyduğunu Görmek ; kötülük ve şiddetlere, zinadan olan çocuğa işarettir. Rüyada eşeğin anırması, şeytanı görmesi şeklinde yorumlanır. Rüyada görülen tavlı veya zayıf eşek; insanın çalışması ve gayretidir.

rüyada Büyük eşek Görmek ; Rüyada görülen büyük eşek olursa yüksekliktir. Yürüyüşü hoş eşek; dünyaca fayda, güzel eşek; sahibi için güzellik, beyaz eşek; sahibi için ziynettir. Zayıf eşek; sahibi için fakirlik, tavlı eşek; mal, siyah eşek; sahibi için sevinç, efendilik, mülk, şeref ve heybet, yeşil eşek; din ve ibadettir.

Rüyada Ölü Eşek Görmek ; sahibinin ölmesini ve uzun ömürlü olmasını ifade eder. Rüyada görülen eşeğin tırnağı, sahibinin malının idareci sidir. Başka yoruma göre de; eşeği telef olan kimsenin malı zayi olur yahut akrabalarıyla irtibatı kesilir, dükkanı yıkılır, dükkanından çıkarılır, hizmetçisi, babası yahut işlerini üzerine alan dedesi veya çok sevdiği efendisi ölür. Yahut o kişi, efendisini terk ederek yolculuğa çıkar. Eğer rüyada görülen eşeğin sahibi kadınsa, kocası onu boşar, onu terk eder veya ölür. Ya da kadının bulunduğu yerden, başka bir yere yolculuk yapar.

Not ; Bir kimse, rüyasında; bir eşeğin, bir caminin üzerinde veya ezan okunan yerde anırdığını görmüşse, kafirse, küfrüne devam eder.

Rüyada Eşeğin Katıra Döndüğünü Görmek ; o kimsenin geçiminin yolculukla elde edilmesini ifade eder. Rüyasında; eşeğinin ata döndüğünü gören kimsenin geçimi devlet tarafından olur. Rüyasında; eşeğinin aslana döndüğünü gören kimsenin geçimi, kahredici bir hükümdar tarafından olur. Rüyasında; eşeğinin koça döndüğünü görmek; azameti, şerefi ve imtiyazı ifade eder.

Rüyada Eşeği Arkada Taşımak ; çalışma ve gayretiyle rızıklandırılır. Rüyasında; eşek pisliğini biriktirdiğini gören kimsenin malı fazlalaşır. Rüyada eşek ile güreştiğini gören kimse, akrabasına kin tutar.

Rüyada Eşeğe Sahip Olmak ;  bir eşeğe sahip olduğunu yahut onu bağladığını veya evine soktuğunu gören kimseye hayır vardır. Eğer rüyada görülen eşek yüklü ise, hayır daha fazla olur.

Rüyada Görülen Eşek ; insanın çalışma gayret ve nasibi olarak yorumlanır. Dişi eşek, kişinin hizmetçisi veya ticareti yahut eşidir. Rüyasında; dişi eşeğinin gebe olduğunu gören kimsenin eşi yahut hizmetçisi hamile olur. Rüyada dişi eşeğinin kendi cinsinden olmayan bir şey doğurması, eğer doğan çocukta kendisine ait bir alamet yoksa doğan çocuğu başkasın dandır. Rüyasında eşek sütü içtiğini gören kimse, hafif bir hastalık geçirir veya hastalığından iyi olur.

Rüyada Eşekten Düştüğünü Görmek ; fakir olur. Rüyasında; başkasına ait eşekten düştüğünü gören kimse ile arkadaşı yahut arkadaşının adaşı veya benzeri arasında uyuşmazlık olur. Rüyada iki gözü kör bir eşek satın aldığını gören kimse yerini bilmediği bir malına kavuşur.

Rüyada Dişi Eşeğin Erkek Yavru Doğurduğunu Görmek ; kimseye geçim kapıları açılır ve o kimse iyi bir isme ve şöhrete kavuşur. Rüyada görülen eşek, eğer dişi yavru doğurmuşsa, bu o şahsın, isimle yad edilip gözden düşmesini ifade eder. Bir kimse rüyasında yavrusuz dişi bir eşeğe bindiğini görürse, bu onun çocuksuz bir kadınla evleneceğini ifade eder.

Rüyada Eşeğe Binmekten Korkmak ; başkasına ait bir şeyle süslenir. Zeki bir kimse, rüyasında; üzerinde atkı olmadığı halde eşeğe bindiğini görürse, başkan olur. Ders hususunda ise tembellik eder. Rüyada görülen dişi eşek, ekini ve üründen gelecek maldır. Dişi erkek ise, çocuğu olmayan bir kadınla evlenmektir.

Rüyada Eşek Yavrusuna Bindiğini Görmek ; çocuğu yahut eşi tarafından üzüntü duyar. Rüyada; eşeğin telef olması yahut zayıflığı sahibinin fakirliğini ifade eder. Rüya’da eşekten inmek veya onu satmak, fakirlik alametidir.

Rüyada Eşeği Kesip Yemek ; darlıktan sonra geniş rızka kavuşur. Rüyasında eşeğini başka bir şey için kestiğini gören kimsenin geçiminde zorluklar vardır.

Rüyada Eşeğin Büyük Kuyruğu Olduğunu Görmek ; eşeğinin çok kuyruğu olduğunu gören kimsenin rızkı genişler. Rüyasında birkaç eşeği olduğunu gören kimsenin mutluluk ve hayrı çok olur.

Rüyada Eşeğe Döndüğünü Görmek ;  başı belaya girer ve aklı gider, hayır yapması azalır. Rüyada görülen yabani eşek, eş veya cefa sahibi ya da çöl çocuğunu ifade eder. Kendisine itaat eden vahşi eşeğe binmek, günahı ifade eder. Rüyada görülen eşek, itaat etmeyip üzerine bineni düşürürse veya baş yahut ayağı ile tepelerde, o kimseye günah, üzüntü ve korku içinde bir şiddet vardır.

Rüyada Evine Eşeğin Girdiğini Görmek ; gören kimsenin evine dini bozuk birisi girer. Rüyasında; avlamak üzere evine bir yaban eşeğini soktuğunu gören kimsenin evine hayır ve ganimet girer. Rüyasında; vahşi eşeğe bindiğini gören kimse haktan ve toplumdan ayrılır. Rüyasında; vahşi bir eşeği uzaktan gören kimsenin eline geçici bir mal geçer.

Rüyada Eşek Eğerine Bindiğini Görmek ; şerefsiz bir kadını ifade eder. Rüyasında eşek palanın bindiğini gören erkek, uzun müddet zulmettiği ve bu sayede de rahatça ve müreffeh yaşadığı zulmünden tövbe etmek ister.

Bir isim ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.

Üye olmadan yorumunuzu ekleyebilirsiniz

Yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.