Rüyada “ Gökyüzü ” Görmek

Gökyüzü
Gökyüzünü izlerken aniden ortaya çıkan gelişmeler, söz gelimi bulutların birden toplanıp yağmur un başlaması ya da gökte uçan nesnelerin belirmesi, zihinsel süreçlerinizin hızlandığını ve yeni fikirler geliştirmekte,

Rüyalarda gökyüzü, en genel anlamıyla zihninizin ve sahip olduğunuz potansiyelin temsilcisidir. Gökyüzünü izlerken aniden ortaya çıkan gelişmeler, söz gelimi bulutların birden toplanıp yağmur un başlaması ya da gökte uçan nesnelerin belirmesi, zihinsel süreçlerinizin hızlandığını ve yeni fikirler geliştirmekte, yeni yöntemler bulmakta olduğunuzu ifade eder. Gökyüzünün kararması ve bulanıklaşması da, buna paralel bir anlamla, zihninizin yorgunluğunun habercisidir. Gökyüzüne doğru yükselmek ve uçmak, kendi potansiyelinizi keşfetme ve bundan yararlanma isteğinizi vurgular. Dikkat etmeniz gereken ayrıntılar arasında, gökyüzüne egemen olan renk sayılabilir.

Rüyada; gökten evler üzerine ateş düştüğünü görmek; alaca, çiçek hastalığı veya ölümdür.

Eğer ateş, rüyada; arazi ve harman yeri ve bitki biten yerlere düşmüşse; bitkiler yakılır, ekinlere dolu ve çekirge gibi gök afetleri erişir.

Rüyada; gökten; bal, zeytin, incir ve arpa gibi bolluğu ifade eden şeyler indiğini görmek; halka faydası olan yağmurların yağması demektir.

Rüyada görülen gök, hükümdar, onun köşkü, çadırı, evi veya malı olarak yorumlanır.

Rüyasında göğe çıkığını gören işe girer. Tekrar yeryüzüne dönerse, kötülendiği şeyden kurtulur.

Rüyasında merdiven veya bir iple gökyüzüne çıktığını görürse, devletçe kudret ve yüksekliğe ulaşır, korku ve çetinlikler den kurtulur.

Rüyasında göğün çöktüğünü gören; ona arz olan ve azalarına kırık ve çıkık kadar, halinde noksanlık meydana gelir veya helak olur.

Rüyasında göğe çıkıp tekrar yere inmediğini gören; uyanıkken hasta ise, o hastalıktan ölür. Tekrar yere inmişse, hastalığı son haddine varır, aile ve yakınlarının ümidi kesilirse de daha sonra iyileşir.

Rüyasında; gökten bir çukur veya bir kuyu içine düşüp oradan çıkmadığım gören için; o çukur ve kuyunun onun kabri olmasını ifade eder.

Bir kimse rüyasında; gökten halk üzerine oklar atıldığını görmüşse; bu bir veba salgınına işarettir. Rüyada; atılan oklar yara açmış ve isabet edenden kan akıtmış sa, bu, her insana devletçe yapılacak el koymayı ifade eder.

Rüyada göğe yaklaşmak; ibadet eden ve iyi işler sahibi kimseler için Hakka yaklaşmayı yahut ıstırap çeken ve aciz kimsenin duasının kabul edilmesini ya da imana ve hükümdara alime, ana babaya, kocaya, efendiye ve arzu ettiği şeye yakınlaşmayı ifade eder.

Rüyada Gökyüzünün Yeryüzüne Düştüğünü Görmek; yeryüzünde meydana gelecek kıtlığı ifade eder. Rüyada görülen; göğün yeryüzüne düşmesinden sonra; halk ona hizmet eder, fakat ayaklarıyla onu çiğnerse, bu çok bereketli yağmurların yağmasını ifade eder.

Rüyada göğün sadece kendisi ve ailesi üzerine düştüğünü görmek; o kimsenin evinin tavanının yıkılmasını, üzerine göz düşen kimse uyanıkken hasta ise, ölümünü ifade eder.

Rüyada Gökyüzüne doğru yükseldiğini ve oraya girdiğini gören, şehadete, şeref ve övülmeye nail olur.

Rüyada Kendisinin Gökte Olduğunu Görmek; emir ve yasak sahibi olur. Rüyasında; yeryüzüne bakmak için göğe çıktığını görmek; yüksekliğe çıkmayı, kaçırdığı bir şey için üzüntü ve kedere düşmeyi ifade eder.

Bakanlığa layık bir kimsenin kendisini dünya semasında görmesi, bakan olması yahut bir bakanın hizmetine girmesidir.

Rüyada İkinci Gökte Olduğunu Görmesi; Halkın o.kimseden öğreneceği edebe, zihin açıklığına, yazmaya başkanlığa işarettir.

Rüyada Üçüncü Gökte Olduğunu Görmek; O kimsenin nimet, süs, ferahlık ve sevince nail olmasıdır.

Rüyada Dördüncü Gökte olduğunu görmek; O kimseye mülk, saltanat ve heybetin nail olması yahut devlet hizmetine girmesidir.

Rüyada  Beşinci Gökte olduğunu Görmek; O kimsenin, emniyet müdürlüğüne, askerlik hizmetine ve benzeri işlerden birine memur edilmesidir.

Rüya da  Altıncı Gökte olduğunu Görmek; Bu rüya fıkıh, hakimlik, züht ve ibadetle rızıklanması, işlerinde azimli ve ihtiyatlı ya da devlet hizmetinde olmasıdır.

Rüyasında Yedinci Gökte Olduğunu Gören Kimse;  Rüya sahibinin emlak ve araziye, tarım ve kurtuluşa ermesidir.

Rüyada Kendisini Yedinci Göğün Üstünde Görmek; Bu Rüyayı gören kişinin yükseleceği şana ve şöhrete ulaşacağı anlamına gelir aynı zaman da da  ölümünden korkulur.

Rüyasında Gökyüzünün yeşillendiğini gören, o yıl tarım ve ürünün bol olmasını ifade eder. Rüyada görülen göğün sararması, o yıl hastalığın olmasıdır.

Rüyada Gökyüzünün  demirden görülmesi, o yıl yağmurun azlığıdır.

Rüyada Gökyüzünün yarılarak, içerisinden yaşlı  birisinin çıktığının  görmek, o yer halkına gelecek hayrı, ucuzluk ve bollukla beraber dostluk ve sevinci ifade eder.

Rüyada Gökyüzünün Yarılarak İçinden Genç bir Çocuğun çıktığının görmek, düşmanın o yer halkına fenalık etmesini ve aralarından düşmanlık ve bölücülüğün meydana çıkmasını ifade eder.

Rüyasında koyunun çıktığının görülmesi, ganimettir. Deve çıkarsa, yağmur yağar ve seller gider. Arslan ve yırtıcı hayvan çıkarsa; o yerin halkı, çok zalim bir hükümdarın zulmüne uğrar.

Rüyada; gök tabakalarının birbirine yapıştığını görmek, yağmur yağmaması dır. Tabakaların birbirinden ayrılması ise, yağmur ve bitkiler ve ürünün çok olmasıdır.

Rüyada gök kapılarının açılmış olduğunu görmek; Bereketi işaret eder.yağmurların çoğalması, duaların kabul olmasıdır. Rüyada; gök kapılarım kapanmış olarak görmek; yağmurun yağmamasını ifade eder.

Bir kimsenin rüyasında gökten yeryüzüne indiğini görmesi, ona şiddetli hastalık, büyük ve tehlikeli şeyler isabet etmesi ve tehlikeli bir hastalığa yakalanması, sonradan bundan kurtulmasıdır.

Büyük iş peşinde olan kimsenin rüyasında; göğü mesh etmesi, işinde başarılı olamayacağını ifade eder. Rüyasında; yükselip göğe yaklaştığı halde, ona çıkmadığım gören kimsenin yükselmesini ifade eder.

Rüyada Gökyüzüne Bakmak, bir hükümdara bakmaktır. Rüyasında doğu ve batı taraflarına bakan kimse yolculuğa çıkar yahut büyük bir saltanata nail olur.

Rüyasında göğü dişleriyle tuttuğunu gören kimsenin, kendisine yahut malına bir noksanlık erişir yahut erişemeyeceği bir iş talebinde bulunur veya amiri tarafından gazaba uğrar.

Rüyada göğe çıkıp, oradan inmediğini görmek, Rüyayı gören kişinin yada rüyada gördüğü kişinin ölüme yaklaşmasıdır..

Rüyasında göğe çıkıp, orada dolaştığını gören kimse, Bu rüyayı gören kişi ilim sahibi Salihlerden olacağına işaret eder. astronomi ilmini ve gizli ilimleri öğrenerek halk arasında meşhur olur.

Rüyasında göğe dayandığını gören kimse, Bu rüyayı gören kişi için nasip kapılarının açıldığına işarettir. Rüyayı gören kişi başkan olur, muhaliflerine karşı üstünlük sağlar.

Rüyasında; ne zaman çıktığını bilmediği halde, göğe çıkmış olduğunu gören kimseye hayır vardır.

Rüyasında; gökte binaları olduğunu ve bu binaların da yerdeki binalara benzemediğini gören kimse; Manevi hayatta gezintiye başka bir şekilde dünyadan çıkar.

Rüyasında yer ile gök arasında aslını kötü gördüğü bir şeyden duvarının olduğunu görmek, kötü bir şeye işarettir.

Rüyasında gök tarafından bir ipe asılı olduğunu gören, yerden ayrıldığı kadar saltanat ve nimet kazanır. Rüyasında göğe asılı olduğu ipin kesildiğini gören, saltanat ve nimetler kaybeder.

Rüyasında gökte bir kandilin yanıp söndüğünü görmek, Yeryüzünde güneş tutulması olacağına işaret eder.

Rüyada Gökyüzünden Yeryüzüne Düştüğünü Görmek; büyük bir günah işler. Rüya sahibi düştüğü zaman başı aşağıda ise, bu onun ömrünün uzun olmasını ya da işlediği günahtan dolayı, korkutulmasını ifade eder. Başka yorumlara göre de, hastanın sıhhat ve rahatından sonra, yine hastalanmasını, tövbe edenin tövbesinden dönerek, yeniden günah işlemesini yahut kendi ailesinden bazı alçakların büyük kimseler üzerinde yükselmelerini ifade eder.

Rüyada Gökyüzünden Nur İndiğini Görmek;Bu rüya da  o yer halkının Hakka tabi oluşunu gökte karanlığın meydana geldiğini görmek, o yer halkının sapıklığını ifade eder.

Rüyada Gökyüzünden Kamçı gibi bir şeyler İndiğini Görmek; kazandıkları günah ve suçtan dolayı, halka şiddet ve sıkıntı isabet etmesidir.

 İlim Sahipleri için Gökyüzünü Görmek; Eşyanın hakikatini keşfetmeyi, onu öğrenmeyi ifade eder.

Diğer Bir Tabir ile Rüyada Gökyüzünü Görmek ve Oraya Çıkmak; büyük şehirlere yapılacak yolculuğa, kara ve denizde ticaretin çok sınıflarından kar etmeye ve faydalı ticaret lere işarettir.

Rüyada Gökyüzünü  Görmek; şehre, kaleye, eve, eşe, ana babaya, hocaya, kendisinden menfaat umulan ve zararından korkulan yere, acayip binaya işarettir. Bazen göğe çıkmayı arzu etmek; rızk aramak için çalışmayı, vaadin yerine getirilmesinden ümit edilen şeyin çabukluğunu ve denizi ifade eder.

Çiftçinin Gökyüzünü Görmesi ; ürün ve meyvelerden meydana gelecek büyüme ve bereketi ifade eder.

Rüyada Gökyüzünü Görmek; takke, külah, evin tavanı ve miğfer gibi başa giyilen her şeyi, hükümdar ve çocuk gibi kendisiyle düşmandan kaçınılan, eş, mal ve din gibi kişiyi koruyan şeyleri ifade eder.

Not ; Gök, ona çıkıp inmeyen kimse için ölüm, töhmet veya yükseklik olarak da yorumlanır.

Rüyada Gökyüzünün Yarılmış görülmesi; Bu rüya sapıklığı ifade ederse de rüyada, göğü görmek; Haccı, gökyüzünden yere inmeyi, düşman ile anlaşmayı ifade eder.

Rüyada Gökyüzüne Yükseldiğini Görmek; Bu rüya sahibinin inatçı bir düşmanla çekişmeyi ve husumeti ifade eder.

Rüyada Gökyüzüne Çekildiğini Görmek; hayatın pahalı olmasını, iyi kimselerin eksilmelerini ya da iyi insanların ölümünü ifade eder. Rüyada gökyüzüne çekildiğini görmek; kafirlerin yok olmalarını veya zulmün ortadan kalkmasını ifade eder.

Rüyada Gökyüzüne  Çıkmak; Makam sahibi büyüklerin evlerine girmeyi de ifade eder. Rüyada gökten bir şey almak ise, hırsızlığı ve haber araştırmayı ifade eder.

Günahkar Bir Kimsenin Göğe Çıkması;  Rüyayı gören kişinin onun ölümünü; bir kafirin çıkması ise, Müslüman olmasını ifade eder.

Rüyada Göğe Çıkanı Takip Ettiğini Gören Kişi;  Rüyada göğün bir yerinde korkar ki, oraya hiç kimsenin gitmesi mümkün olmaz.

Rüyasında Gökyüzüne Çıkmak; Rüyayı gören kişi hasta ise ölür veya uzak bir yere yolculuk yapar. Rüyayı gören hademe ise, hükümdara hizmet eder ondan kuvvet alır.

Bir isim ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.

Üye olmadan yorumunuzu ekleyebilirsiniz

Yapılan yorumlar

 1. canan dedi ki:

  rüyada gökyüzüne dokunmak, sarılmak , gökyüzünün evlerin çatısına kadar indiğini görmek nasıl yorumlanır.

  1. Yorumcu dedi ki:

   Merhaba Canan Hanım Rüyalarınızın Yorumu
   Rüyalarda gökyüzü, en genel anlamıyla zihninizin ve sahip olduğunuz potansiyelin temsilcisidir. Gökyüzünü izlerken aniden ortaya çıkan gelişmeler, söz gelimi bulutların birden toplanıp yağmur un başlaması ya da gökte uçan nesnelerin belirmesi, zihinsel süreçlerinizin hızlandığını ve yeni fikirler geliştirmekte, yeni yöntemler bulmakta olduğunuzu ifade eder. Gökyüzünün kararması ve bulanıklaşması da, buna paralel bir anlamla, zihninizin yorgunluğunun habercisidir. Gökyüzüne doğru yükselmek ve uçmak, kendi potansiyelinizi keşfetme ve bundan yararlanma isteğinizi vurgular. Dikkat etmeniz gereken ayrıntılar arasında, gökyüzüne egemen olan renk sayılabilir.