Rüyada “ Yıkık Ev ” Görmek

Yıkık Ev
Rüyada yıkık ev görmek rüya sahibinin duygusal hayatını ve manevi huzurunu bozacak kadar kötü bazı olayların yaşanacağı anlamına gelir. pek iyi yorumlanmaz. Evinde türlü sıkıntı, bela ortaya çıkar.

Rüyada Yıkık Görmek

Rüyada yıkık görmek görmek; rüyada yıkık görmek genel olarak sıkıntı üzüntü ve kedere yorumlanır. Yıkık sembolü ne şekilde olursa olsun kişinin yaşayacağı ruhsal sorunlara, ayrılıklara, hane içinde yaşanan çatışmalara ve maddi sıkıntılar olarak  işaret edilir. Rüyada iş yerinin ya da bir evin harabeye dönmüş olduğunu görmek, kişinin işini kaybedeceğine, ticaret yapıyorsa zarar edeceğine yorumlanır. Eğer kişi kendi evini yıkık dökük halde görülse hane içinde yakın zaman da cenaze çıkacağına ve mutsuz olacağınıza delalet eder.

Rüyada Yıkık Duvar Görmek

Rüyada yıkık duvar görmek; rüyayı gören kişinin sağlığının bozulup, belli bir süre tedavi göreceğine, yakın bir akrabasını kaybedip ruhsal olarak çökeceğine, iş sıkıntısı ve maddi zorluklar sebebiyle gerek ailesi gerekse çevresiyle bağlarının kopacağına yorumlanır. Rüyada yıkık duvar görmek aynı zaman da arkadaşlara veya çok bilgili büyük bir alime tabir edilir. Bu rüya aynı zamanda dağılmış haldeki bir insana da işaret eder. Bu rüya aynı zaman da mahallede felaket derecesinde kötü bir olayın yaşanacağına da işaret eder. Bu durumdaki bir duvarın yeniden yapıldığını görmekse olası bir felaketin önleneceğine yorumlanır.

Rüyada Yıkık Minare Görmek

Rüyada yıkık minare görmek; rüyayı gören kimsenin zorluklara göğüs gererek kavuştuğu huzura, cefa ile birlikte özlediği toplu mala, umudunu kestikten sonra beklediği toplu mala, sıkıntılara göğüs gererek istediği başarıya, sıkıntıya düşerek düşlediği temiz kazanca, sıkıntılara göğüs gererek hasret duyduğu refaha şeklinde yorumlanır. Rüyada yıkık minare görmek minare görmenin tam tersine kişinin dini inancının zayıflığına, şeytanın yolunda gitmeye, insanlara kötülük yapmaya, kendi çıkarları uğruna yaşamaya işaret eder.

Rüyada Yıkık Ev Görmek

Rüyada yıkık ev görmek; şansızlık olarak görülür. Rüya sahibinin sıkıntıya düşüp üzüntüye düşmesine gam ve kedere, yaşanan dertlere, ailevi sıkıntılara, hane içinde yaşanacak olan sorunlara yorulur ve bu sorunların bazen dışarıdan gelecek bir haber ile tüm aile bireylerini üzeceği şeklinde yorumlanır. Rüyada yıkık ev görmek aynı zaman da rüyayı gören kimsenin dertlerinin son bulup bolluğa ereceğine aile içinde yaşanan sıkıntılarının sona erip huzuru mutluluğu bulacağına, maddi ve manevi yönden eski refah günlerine kavuşacağına işaret eder.

Rüyada Yıkık Eve Taşınmak

Rüyada yıkık eve taşınmak; rüyayı gören kimsenin işinde başarısız olup mevki ve makamından olacağına, yaşadığı mutlu huzurlu günlerin son bulup maddi ve manevi sıkıntıya düşeceğine,  elindeki mal varlığını kaybedip yokluğa düşeceğine işaret eder. Rüyada yıkık eve taşınmak ya da taşındığını görmek rüya sahibinin zenginlik içinde geçen hayattan kıt kanaat geçinmek durumunda olacağı bir yaşama geçeceğine yorulur.

Rüyada Eski Yıkık Ev Görmek

Rüyada eski yıkık ev görmek; rüya sahibinin güzel, mutlu, bolluk içinde geçen hayatının sıkıntı içine düşeceğine hayatının alt üst olup huzurlu geçen günlerinin son bulacağına, yokluğa ve geçim derdine düşürecek olumsuz olayların yaşanacağına yorumlanır. Rüyada eski yıkık ev görmek aynı zaman da kişinin işsizlik ve parasızlık nedeniyle rızıksız kalan evine bolluğun, bereketin ve zenginliğin geleceğine işaret eder.

Rüyada Yıkık Evi Tamir Etmek

Rüyada yıkık evi tamir etmek; işsizlik ve parasızlık anlamına gelir. Rüyayı gören kimsenin çektiği maddi sıkıntıların son bulacağına yakın gördüğü bir arkadaşından aldığı maddi destek sayesinde kendini toparlayıp az da olsa rahata ereceğine kendine küçükte olsa bir dükkan açacağına yorumlanır. Rüyada yıkık evi tamir etmek aynı zaman da rüyayı gören kişinin  ailesini geçindiremeyecek duruma geleceğine ve bunun da hane içinde büyük sorunlara neden olacağına işaret eder.

Rüyada Yıkık Evde Oturmak

Rüyada yıkık evde oturmak; rüya sahibinin çaresiz kalacağı, üzüleceği, çözüm bulamayacağı sorunlarla karşı karşıya kalacağına, kendini eli kolu bağlı hissedip savunmasız hissedeceğine aldığı kararlarda mantığıyla değil duygularıyla hareket ettiği için savunmasız hissedeceğine yorumlanır. Rüyada yıkık evde oturmak başka bir değişle kişinin hastalanacağına, borçlanacağına ve zor zamanlar geçireceğine işaret eder.

Rüyada Harabe Görmek

Rüyada harabe görmek; rüya sahibinin duygusal hayatını ve manevi huzurunu bozacak kadar kötü bazı olayların yaşanacağı anlamına gelir.  pek iyi yorumlanmaz. Rüyada harabe görmek; harabe rüyaları iki farklı şekilde yorumlanır. Harabede olduğunu gören kimsenin bütün ümidi yok olur. Kısmeti kapanır. Evinde türlü sıkıntı, bela ortaya çıkar. Harabeden çıkan kimse, sıkıntıları aşmış karanlıkları geride bırakmış demektir. Yeni bir hayata başlamak anlamındadır.

Rüyada Harabe Ev Görmek

Rüyada harabe ev görmek; iyiye yorulmaz ve genellikle kişinin duygusal yaşamında sorunlar çıkmasına yorumlanır. Evli olanların boşanmasına, sevgili olanların ise ayrılmalarına yorulur. Rüyada harabe ev görmek, kişinin tüm planların bozulması ve hevesinin kırılmasına da işaret eder. Büyük hayal kırıklıkları, artan borçlar ve huzursuzluk anlamlarına da gelmektedir. Rüyada harabe ev gören kişinin başı beladan kurtulmaz ve uğursuzluk yakasını bırakmaz.

Bir isim ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.

Üye olmadan yorumunuzu ekleyebilirsiniz

Yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.